– Piesi, to uczestnicy ruchu drogowego najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia podczas wypadków – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – Dlatego rząd podjął działania, których celem jest zdecydowane zmniejszenie liczby tragicznych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Obok zmian w prawie m.in. zapewniających pierwszeństwo pieszym przed wejściem na pasy oraz dodatkowych akcji prowadzonych przez Policję w rejonie przejść dla pieszych, zapewniamy samorządom realną pomoc w postaci dotacji, które pokryją nawet 80 procent kosztów inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pieszych.

Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
  • skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Łączna kwota środków funduszu, na dofinansowanie zadań na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych i gminnych realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego na rok 2021, wynosi 19 761 659 zł.

W 2020 w województwie zachodniopomorskim na wyznaczonych przejściach dla pieszych doszło do 140 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, a 123 doznały obrażeń ciała. Większość wypadków – 129, nastąpiła z winy kierujących.