Wiemy ile woliński samorząd przeznaczy na sport i upowszechnia oraz wsparcia kultury fizycznej. Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz, podał do publicznej wiadomości listę beneficjentów. 

Popularyzacją tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży zajmie się Taneczny Klub Sportowy „Jantar” w Wolinie. Burmistrz przeznacza na ten cel 33 000,00 zł. Upowszechnianiem kultury fizycznej w dziedzinie zapasów zajmie się Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Gmina przeznaczy na ten cel dotację w wysokości 98 000,00 zł.

Propagowaniem i rozwijaniem wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate zajmie się Woliński Klub Karate KYOKUSHIN. Na ten cel trafi dotacja w wysokości 30 000,00 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” z Kołczewa zajmie się upowszechnianiem różnorodnych form aktywności fizycznej na terenie Kołczewa oraz okolicznych miejscowości. Na ten cel UKS będzie miał do dyspozycji 20 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Wolin, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin zajmie się upowszechnianiem różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości. UKS otrzyma dotację w wysokości 27 000,00 zł.

Popularyzacją piłki nożnej w Gminie Wolin zajmie się Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ”Vineta” Wolin. Na realizację tego zadania stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości 300 000,00 zł. Popularyzacją sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin zajmie się Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani. Towarzystwo otrzyma na ten cel 46 000,00 zł.