550 tys. złotych udało się uzyskać Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim na remont dachu pomnika historii, jakim jest Kościół Katedralny pw. św. Jana Chrzciciela. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Lwia część pieniędzy, bo aż 490 tys. złotych pochodzi z budżetu Ministerstwa, oprócz tej kwoty 60 tys zł (maksymalne możliwe dofinansowanie) parafia uzyskała od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Wkład własny parafii wyniesie 104 tys. zł.

Choć wydaje się, że łącznie udało się zebrać niemałą kwotę to pozwoli ona jedynie na remont połowy dachu (więźby dachowej, pokrycia odeskowania i papy). Wymiana dachówki, ma być kolejnym etapem modernizacji.