Zgodnie z rekomendacją burmistrz Ewy Grzybowskiej, Rada Miejska w Wolinie na dzisiejszej sesji podjęła uchwałę obniżająca dotychczasową opłatę za prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Ogrodowej.

Obecna stawka wynosiła aż 16,5 zł za dzień. Nowa stawka to 8 zł, co daje obniżkę kosztów prowadzenia takiej działalności handlowej o ponad 50%.

Dotychczasowa wysokość opłaty stanowiła barierę, przez co działalność handlowa była zwyczajnie nieopłacalna, a przestrzeń targowa świeciła pustkami. Tak znacząca obniżka opłaty ma przede wszystkim zachęcić lokalnych wytwórców do otwierania swoich punktów i sprzedaży własnych produktów Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.