W Klubie Seniora w Kamieniu Pomorskim odbyła się debata ewaluacyjna skierowana do seniorów z powiatu kamieńskiego. W trakcie spotkania oceniono działania mundurowych, w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania seniorów, zgłoszone przez nich podczas debaty społecznej.

W poniedziałkowej debacie (25.03.2019 r.) uczestniczyli: przedstawiciel Starosty Kamieńskiego, członek Zarządu Rady Powiatu, pan Krzysztof Kronenberg oraz seniorzy z Kamienia Pomorskiego.

Z uczestnikami debaty spotkali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim: asp. szt. Krzysztof Paliwoda – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, asp. szt. Rafał Bardyn – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, asp. szt. Ryszard Ciślak – asystent Zespołu ds. prewencji kryminalnej, asp. szt. Sławomir Bojanowski – starszy dzielnicowy oraz sierż. Aleksandra Berenda – oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.

Podczas spotkania:

  • oceniono działania mundurowych, w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania seniorów, prowadzone po przyjęciu wniosków od osób starszych podczas debaty społecznej w dniu 26.11.2018 r. Nakreślono również plan współpracy z Klubem Seniora z Kamienia Pomorskiego na rzecz dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa osób starszych;
  • omówiono temat działań edukacyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji, których celem jest zapobieganie wzrostowi ilości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu seniorów;
  • omówiono temat zagrożeń związanych z przestępczością pospolitą – zagrożenia i przestępstwa, których ofiarami najczęściej stają się osoby starsze;
  • podjęto też temat roli dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” i jego wpływu na wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Poruszono również bardzo ważne zagadnienie, jakim jest działanie aplikacji: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”. Zebranym osobom przypomniano sposób działania aplikacji, a także zwrócono ich uwagę na fakt, iż jest to łatwy sposób na bardzo szybki kontakt z policjantami.

W trakcie debaty głos zabrał również przedstawiciel Zarządu Rady Powiatu, pan Krzysztof Kronenberg. Poruszył on temat bezpieczeństwa w powiecie kamieńskim. Odniósł się między innymi do problemów z infrastrukturą drogową. Następnie poinformował zgromadzonych gości o nowych zasadach funkcjonowania Punktu Pomocy Prawnej w kamieńskim Starostwie – zaznaczył, że teraz każda osoba fizyczna, może skorzystać z takiej pomocy, do czego zachęcał. Wszystkim seniorom serdecznie dziękujemy za spotkanie.

sierż. Aleksandra Berenda