Po latach czekania, mieszkańcy Warnowa i Domysłowa Kolonii zyskali sieć wodociągową oraz przyłącza. Warta 2,5 mln złotych inwestycja zyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, które pozwoliło na wykonanie łącznie ponad 5000 metrów sieci wodociągowej oraz 82 przyłączy do granic posesji.

Wszystko miało swój początek w październiku 2019 roku. Wtedy to Związek Gmin Wyspy Wolin złożył wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji związanej z rozbudową sieci wodociągowej od miejscowości Domysłów Kolonia do Warnowa oraz przyłączy wodociągowych w Warnowie.

Na podstawie dokumentacji projektowej udało się wybudować 5,073 km wodociągów oraz 82 przyłącza do granic posesji. Zadanie realizowało wolińskie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Gmina zwiększyła zakres robót, dzięki czemu dodatkowo zrealizowano 110 przyłączy wodociągowych wraz z brakującymi odcinkami rurociągów o łącznej wartości około 675 tys. zł. zabezpieczając tym samym każdego z zainteresowanych odbiorców do korzystania z wiejskiej sieci wodociągowej.

« z 25 »