5 grudnia, w dzień 151. urodzin Józefa Piłsudskiego w Kamieniu Pomorskim zostanie odsłonięty pomnik wybitnego patrioty i autora odzyskanej 100 lat temu niepodległości. Już dziś można oglądać przepiękne dzieło, wykonane przez artystę Stanisława Motykę. 

Jak udało nam się ustalić, wszystko przeciągnęło się ze względu na procedury formalne. Część osób mieszkających w bezpośrednim otoczeniu pomnika, nie odebrała w terminie listów poleconych, związanych z planem budowy i ewentualnym wniesieniem do niego sprzeciwu. Nie zmienia to jednak faktu, że pomnik wyrzeźbiony przez Stanisława Motykę, został już odlany!

Jego odsłonięcie odbędzie się 5 grudnia, w 151 urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dalszym ciągu można wpłacać dobrowolne datki na rzecz jego budowy. Zbiórkę prowadzi Społeczny Komitet Upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości i Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kamieniu Pomorskim – ul. Adama Mickiewicza 34 ( siedziba Muzeum) – 73 9393 0000 0017 8839 3000 0010 – Bank Spółdzielczy w Kamieniu Pomorskim.

Wszyscy darczyńcy, wspierający budowę pomnika – jeśli tylko wyrażą swoją zgodę – zostaną wpisani na pamiątkową listę, która będzie wmurowana w pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.