Mowa nienawiści to wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji. To negatywnie nacechowane wypowiedzi skupiające się na cechach innych osób, takich jak płeć, rasa, narodowość, orientacja seksualna itp. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie przeprowadził zajęcia edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w ramach projektu POWER ON z zakresu cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Spotkanie, które odbyło się wczoraj (17.01.) w Szkole Podstawowej nr 5 w Dziwnowie dedykowane było dla klas VI-VIII i miało na celu przybliżyć uczniom znaczenie słów „hejt”, mowa nienawiści, a także przedstawić sposób w jaki to zjawisko narusza prawa człowieka. Prowadzący prelekcje sierż. szt. Konrad Szelest z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie poruszył tematy przestępstw motywowanych mową nienawiści. Dzieci chętnie uczestniczyły w dyskusji, głownie na temat hejtu w internecie. Policjantka ds. prewencji kryminalnej profilaktyki społecznej nieletnich i patologii sierż. Marta Szymańska poinformowała uczniów o konsekwencji takiego rodzaju hejtu, odpowiedzialności karnej oraz gdzie należy szukać pomocy, kiedy ktoś stanie się ofiarą takiego zachowania.

Policjanci omówili również inne cyberżagrożenia jak np. oszustwa internetowe lub kradzież danych osobowych. Szczególną uwagę zwrócono na szacunek i tolerancję wobec osób m.in. o innym kolorze skóry, narodowości, wyznaniu oraz reagowaniu na niepokojące zachowania innych pod tym kątem. Dodatkowo policjanci poruszyli problem przemocy rówieśniczej oraz środków odurzających. Na zakończenie spotkania w szkole rozwieszono plakaty informacyjne, a uczniom rozdano ulotki oraz zakładki do książek z danymi kontaktowymi instytucji niosących pomoc ofiarom przestępstw.

sierż. Katarzyna Jasion