Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach zorganizowali dzień otwartej szkoły. W imprezie wzięli także udział policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak, który zachęcał uczniów do podjęcia nauki w klasie policyjnej, a później do wstąpienia w szeregi Policji.

Kamieńską komendę reprezentowali także funkcjonariusze Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci adaptacji zawodowej.

Uczniowie, którzy przybyli na dzień otwarty szkoły, mogli obejrzeć policyjny sprzęt, pokaz policyjnej musztry paradnej i jazdy konnej. Mieli również możliwość zapoznania się z zasadami przyjęcia do służby w Policji i wymaganiami, jakie stawiane są przed kandydatami.