Burmistrz Dziwnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w Gminie Dziwnów w zakresie stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, kształtowania osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechniania w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.

Powyższe zapisy mają być realizowane poprzez prowadzenie drużyny harcerskiej. Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania (na podstawie projektu budżetu Gminy Dziwnów w roku 2019) wynosi 15.000,00 pln. Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2019 roku.

Szczegóły znajdują się w załączniku (link): ZADANIE PUBLICZNE – PROWADZENIE DRUŻYNY HARCERSKIEJ

Krzysztof Zawiliński