W czwartkowe popołudnie (1 sierpnia 2018 r.) funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim odwiedził harcerzy wypoczywających w Międzywodziu. Asp. szt. Ryszard Ciślak, wspólnie z przedstawicielem PSP w Kamieniu Pomorskim przeprowadził z dziećmi i młodzieżą warsztaty na temat bezpiecznych zachowań.

W celu zapewnienia obozowiczom bezpieczeństwa, funkcjonariusze przeprowadzili z nimi zajęcia, których główną ideą, było powtórzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań. Rozmawiali na temat:

  • wypoczynku nad wodą,
  • zachowania się podczas kontaktu z agresywnym zwierzęciem,
  • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • szkodliwości narkotyków i tzw. dopalaczy;
  • przestrzegania obozowych regulaminów itd.

Nie zabrakło również pytań na temat Policji i zawodu policjanta, na które nasz funkcjonariusz bardzo chętnie odpowiadał.

Kamieńscy policjanci kilka razy w tygodniu odwiedzają harcerzy we wszystkich obozach znajdujących się na terenie powiatu kamieńskiego. Zazwyczaj wykłady prowadzą dzielnicowi, którzy pozostają w stałym kontakcie z komendantami obozów.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim