Szanowni Mieszkańcy, realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w społecznej debacie inauguracyjnej. Celem organizacji spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem poszczególnych debat będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

DATA I MIEJSCE DEBATY:

27 czerwca 2018 r. godz. 15
Aula Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5.

TEMATY DEBATY: współpraca mieszkańców gminy Dziwnów z funkcjonariuszami Policji w zakresie reagowania na wszelkie zakłócenia porządku i naruszanie przepisów prawa – aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa; analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Dziwnów podczas sezonu turystycznego 2017 r.; wpływ odtworzenia Posterunku Policji w Dziwnowie na wzrost poziomu bezpieczeństwa gminy; działania edukacyjne podejmowane przez funkcjonariuszy Policji, mające na celu zapobieganie wzrostowi ilości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców gminy Dziwnów; rola dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” i jego wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie miny Dziwnów.

sierż. Aleksandra Berenda