„Poezja jest dobra na wszystko”  to kolejna inicjatywa lokalna realizowana w ramach projektu „Otwieramy się na siebie” – dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie. 

W ramach działania został wydany tomik poezji mieszkanki Golczewa pani Janiny Szelc. Tomik pn. „Pogubione ścieżki” to zbiór wierszy, które nawiązują do historii i kultury mieszkańców. Twórczość pani Janiny stanowi cenne źródło i świadectwo kulturalno – historyczne naszego regionu. „Pogubione ścieżki” to nie tylko wiersze okolicznościowe czy liryczne wyznania, ale także mocny głos człowieka, dla którego miejscem zamieszkania jest Ojczyzna. Autorka w swych wierszach porusza problemy współczesnego świata, jak zniewolenie nałogami, pandemia oraz konflikt wojenny na Ukrainie.

Drugim etapem działania są spotkania autorskie z panią Janiną. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie z dziećmi i młodzieżą szkolną (11.10). Podczas tego spotkania zapoznamy uczestników z twórczością naszej mieszkanki i bardzo liczymy na plastyczne interpretacje wybranych wierszy w oczach młodego pokolenia. Prezentacja tych prac odbędzie się podczas drugie spotkania autorskiego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie (21.10). 

Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy na jesienne spotkania z poezją autorstwa mieszkanki Golczewa pani Janiny Szelc.