Burmistrz Golczewa dotycząca zasad dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Gminie Golczewo. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren Gminy Golczewo tabletki zawierające jodek potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

W przypadku ogłoszenia przez służby państwowe zagrożenia radiacyjnego wyznaczono miejsca , do których należy się udać, aby odebrać tabletki (jedna dorosła osoba dla całej rodziny). Poniższa tabela zawiera wykaz miejsc na terenie gminy (z uwzględnieniem miejscowości lub ulic do nich przypisanych) do wydawania preparatu.