„Poezja jest dobra na wszystko”  to kolejna i ostatnia inicjatywa lokalna realizowana w ramach projektu „Otwieramy się na siebie” – dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie.

W ramach działania został wydany tomik poezji mieszkanki Golczewa pani Janiny Szelc. Tomik pn. „Pogubione ścieżki” to zbiór wierszy, które nawiązują do historii i kultury mieszkańców. Twórczość pani Janiny stanowi cenne źródło i świadectwo kulturalno – historyczne naszego regionu. „Pogubione ścieżki” to nie tylko wiersze okolicznościowe czy liryczne wyznania, ale także mocny głos człowieka, dla którego miejscem zamieszkania jest Ojczyzna. Autorka w swych wierszach porusza problemy współczesnego świata, ale także temat walki z nałogami, pandemią oraz konfliktem wojennym na Ukrainie.

Jest to drugi etap działania  spotkania autorskiego z panią Janiną. Pierwsze spotkanie odbyło się w  Zespole Szkół Publicznych w Golczewie z dziećmi i młodzieżą szkolną (11.10). Podczas tego spotkania zapoznaliśmy uczestników z twórczością naszej mieszkanki.

Kolejne spotkanie z panią Janiną zapanowaliśmy na 21 października o godz. 17:00 w Izbie Pamięci  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Inicjatywa lokalna jest koordynowana i wspierana w ramach projektu pn. „Otwieramy się na siebie” w ramach programu NCK Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło:
GOKiS Golczewo