Od 1 stycznia najniższa ustawowa pensja wzrośnie z obecnego poziomu 3 tysięcy 600 złotych brutto do 4 tysięcy 242 złotych brutto. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie.

Zmiana oznacza, że od nowego roku około 3 mln Polaków będzie pobierać na rękę płacę minimalną w wysokości ponad 3200 złotych. Rząd przyjął również najniższą dopuszczalną prawem stawkę godzinową – wyniesie ona 27 złotych i 70 groszy.

Decyzja rządu oznacza wyjątkowo wysoką podwyżkę, którą będą musieli sfinansować pracodawcy. Niektórzy przedsiębiorcy, szukając pieniędzy na wyższe wynagrodzenia, będą podnosić ceny swoich towarów i usług. Podwyżkę płacy minimalnej ogłosił dziś premier.

Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Drodzy państwo, dzisiaj postanawiamy o płacy minimalnej, która brutto będzie wynosiła 4,242 zł już za parę miesięcy. A warto podkreślić, że płaca netto – dzięki naszej gigantycznej obniżce podatków z 18 na 12 proc. i kwota wolna do 30 tys. zł – minimalna płaca netto będzie zasadniczo ponad dwa razy większa niż w czasach Platformy Obywatelskiej – stwierdził premier. Ocenił, że jest to „rewolucja solidarnościowa”.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rząd do 15 września ustala w drodze rozporządzenia stawki minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.