Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 3600 zł, a stawka godzinowa do 23,50 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obecnie jest ona wyższa o 19,6 proc. w stosunku do najniższego wynagrodzenia, które obowiązywało w 2022 r.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Od stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wynosi 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia do 22,80 zł a od 1 lipca do 23,50 zł. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł.

13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto. Według propozycji minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosłaby od 1 stycznia do 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.