15 lipca 2022 zakańczamy projekt pn. Plac zabaw z innej bajki w ramach Programu Społecznik  zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt trwał od 16 maja do 15 lipca 2022 roku partnerem projektu była Biblioteka Publiczna w Ładzinie i Społeczna Szkoła Podstawowa w Ładzinie. W trakcie spotkań warsztatowych dzieci i młodzież z Ładzina i okolic z materiałów z odzysku wykonali elementy zabawowe: z opon stworzyliśmy gąsienicę i zabawę w łowienie ryb, ze starych stołów i krzeseł stworzyliśmy gry kółko i krzyżyk oraz szachy, ze starych płyt chodnikowy chłopka i skoczka, wykonaliśmy z puszek rzutki a ze starych skarpet zośki. Wszystkie elementy zostały umieszczone na placu zabaw przy Społecznej Szkole Podstawowej Ładzinie.

W 21 czerwca w świetlicy wiejskiej w Ładzinie odbyły się wykłady nt. Gospodarki Cyrkularnej prezentowane przez uczniów klas IV, V, VI, VII Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie dla 30 osób.  Celem naszym poprzez projekt było wspieranie działań zwiększających zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, pobudzenie młodych do tworzenia własnych inicjatyw.

najbliższego otoczenia,   działania proekologiczne i zwiększania świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców, a także wspieranie i upowszechnianie otwartych i aktywnych postaw obywatelskich. Wszelki podziękowania należą się Pani Karnie Walczak bez której nie powstałyby te piękne elementy zabawowe, Sołtysowi Ładzina Robertowi Twarogiel za współpracę i udostępnienie sali Świetlicy, Pani Dyrektor  za możliwość realizacji projektu.

autor treść:
Grupa nieformalna realizująca projekt