To będzie drugie podejście do przebudowy drogi Recław – Laska. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR Powiat Kamieński uzyskał blisko 8 mln złotych na inwestycje.

Rozbudowa drogi na odcinku 3,2 km obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy z kruszyw, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowych ciągów pieszych w miejscowości Laska. Przewiduje się także odwodnienie korpusu drogi, budowę przepustów i renowację rowów odwadniających, a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 8.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR, wyniesie 7.840.000,00 zł, co stanowi 98%. Czy tym razem uda się przeprowadzić inwestycje? W 2018 roku w wyniku szeregu odwołań jednej z mieszkanek środki na przebudowę przepadały.