Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłosił wykaz placówek z naszego województwa, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na zakup książek – nie będących podręcznikami – do szkolnych bibliotek. Środki zewnętrzne udało się pozyskać pięciu placówkom z terenu naszego powiatu. 

Środki będą pochodzić z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota dotacji zależna jest od wielkości szkoły. Maksymalnie można było uzyskać 12 tysięcy złotych dofinansowania.