Jest liderem na polskim rynku wytwarzania zielonej energii. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe i jedną farmę fotowoltaiczną. Moc zainstalowana wszystkich obiektów to ok 2189 MW. Niedawno PGE Energia Odnawialna obchodziła swoje 25 urodziny. Kolejną inwestycją spółki będzie budowa farm wiatrowych: Starza, Rybice i Karnice II.

Elektrownie wiatrowe i wodne

Ostatnie ćwierćwiecze to dynamiczny rozwój spółki. W tym czasie wybudowano jedenaście małych elektrowni wodnych oraz postawiono i pozyskano 255 wiatraków. Cztery farmy wiatrowe PGE EO znajdują się w województwie zachodniopomorskim. To powstała na terenie gminy Wolin FW Lake Ostrowo, zbudowana w powiecie gryfickim FW Karnice I oraz FW Resko I i FW Resko II z powiatu łobeskiego. Ich łączna moc sięga blisko 156 MW.

Między innymi dzięki takim przedsięwzięciom w ciągu dekady spółka zwiększyła swój potencjał w energetyce wiatrowej ponad osiemnastokrotnie z 30 do 550 MW. To oznacza, że przeszło 10 proc. produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce należy do GK PGE. Już teraz energii wyprodukowanej przez wiatraki PGE Energia Odnawialna wystarcza do zasilenia przez rok ok. 400 tys. gospodarstw domowych.

Turbiny wiatraków należących do spółki są zbudowane według najnowocześniejszej technologii dostarczonej przez najlepszych na świecie producentów. Są na bieżąco monitorowane i serwisowane.

Elektrownie szczytowo-pompowe

W strukturze PGE Energia Odnawialna wyodrębnione są cztery oddziały prowadzące działalność operacyjną i zarządzające elektrowniami szczytowo-pompowymi: Solina, Żarnowiec, Porąbka-Żar i Dychów.

Wszystkie te obiekty odgrywają niezwykle ważną rolę w krajowej energetyce. Oprócz funkcji wytwórczych realizują one zadania regulacyjno-interwencyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a w sytuacjach kryzysowych są też swoistymi magazynami energii potencjalnej. Mogą reagować na zmieniające się zapotrzebowanie energetyczne i łagodzić krzywą dobowego obciążenia sieci oraz wpływać na stabilną pracę całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Elektrownie szczytowo-pompowe mają możliwość wyrównywać bilans mocy w systemie elektroenergetycznym, co jest o tyle ważne, że nie zawsze można precyzyjnie przewidzieć  jakie będzie na nie zapotrzebowanie. Ponadto przy szybkim wzroście udziału w krajowym miksie energetycznym źródeł energii odnawialnych, elektrownie szczytowo-pompowe są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania KSE.

Morskie farmy wiatrowe

Morska energetyka wiatrowa to najważniejsze przedsięwzięcie na najbliższe lata przygotowywane przez PGE Energia Odnawialna. Jest to zdecydowanie najbardziej ambitny, kapitałochłonny, ale i strategiczny projekt dla spółki. Zakłada on budowę morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 2,5 GW w południowej części Bałtyku w odległości ok. 25-30 km od brzegu na wysokości Ustki, Łeby i Władysławowa.

Ta inwestycja będzie istotnym impulsem rozwojowym dla naszego kraju. Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście mogą stać się głównymi centrami budowlanymi dla energetyki morskiej na Południowym Bałtyku, a Łeba, Ustka i Darłowo ważnymi centrami serwisowymi i obsługowymi.

Na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej skorzystają też konkretne sektory polskiej gospodarki. Według raportu firmy McKinsey & Company z 2016 roku, dla branży stoczniowej  oznacza to szansę na zamówienia na 5-11 dużych statków do budowy farm i 8 mniejszych do eksploatacji, a dla branży stalowej zapotrzebowanie na 1 mln ton stali. Według tych samych analiz 6 GW nowych mocy w morskich farmach wiatrowych może dać 60 mld PLN do polskiego PKB i przynieść 70-80 tys. nowych miejsc pracy.

Fotowoltaika

Równie intensywnie rozwijana będzie fotowoltaika. Obecnie PGE Energia Odnawialna posiada jedną elektrownię PV. Instalacja o mocy 0,6 MW znajduje się na południu Polski – na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Zbudowano ją na wysokości 740 m n. p. m., co oznacza, że jest najwyżej położoną elektrownią fotowoltaiczną w Polsce. Każdy z 2400 paneli ma moc 250 W.

W najbliższym czasie spółka zamierza nabyć projekty instalacji PV o mocy jednostkowej do 1 MW – zarówno posiadające gwarancje realizacji w systemie aukcyjnym, jak i już funkcjonujące w tym systemie rozliczeń. Docelowo, do roku 2021-2022 PGE EO ma ambicję posiadać 100 MW w fotowoltaice.

Co dalej?

Ostatnie ćwierćwiecze PGE Energia Odnawialna to czas zmian, powstawania wielkich projektów energetycznych i wzrastającej roli OZE w krajowym miksie energetycznym.  W najbliższym czasie spółka zamierza zrealizować budowę farmy wiatrowych Starza, Rybice Karnice II wchodzących w skład Projektu Klaster zlokalizowanego w Gminach Kamień Pomorski, Świerzno i Karnice.

Czy kolejne lata umocnią pozycję spółki jako lidera w obszarze wytwarzania „zielonej energii”? Jest na to duża szansa, ponieważ celem PGE EO – zapisanym w strategii całej Grupy Kapitałowej PGE – jest osiągnięcie w 2030 roku 25 proc. udziału w całej krajowej produkcji energii z OZE.