Od przyszłego miesiąca bieżącego roku ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, zostanie skrócona do 270 dni. Do tej pory było to 365 dni.

Od 1 lutego 2022 r. ważność paszportów covidowych zostanie skrócona do 270 dni – poinformował resort zdrowia. Dotyczy to wszystkich dawek szczepionek – dodatkowej, przypominającej czy podstawowej.

UCC po schemacie podstawowym

Ważność certyfikatów wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty zakończenia szczepienia w cyklu podstawowym.

UCC po dawce dodatkowej

Ważność przedmiotowych certyfikatów zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką dodatkową.

UCC po dawce przypominającej

UCC będą ważne przez okres 270 dni od daty przyjęcia dawki przypominającej. Jednocześnie ważność certyfikatów wystawionych przed tą datą zostanie skrócona do 270 dni, licząc od daty szczepienia dawką przypominającą.

Do tej pory ważność certyfikatów obowiązywała przez rok. Od lutego będzie to niespełna 9 miesięcy.