Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia, że od 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W terminie do 10 lutego 2022 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według następujących stawek:

 • nieruchomości zamieszkałe:

średnie miesięczne zużycie wody w 2021 r. x 8,50 zł za 1m³

 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części nie zamieszkałe, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska:

średnie miesięczne zużycie wody w części zamieszkałej w 2021 r. x 8,50 zł za 1m³

 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których prowadzone są  usługi hotelarskie:
 • za część zamieszkałą:

średnie miesięczne zużycie wody w 2021 r. x 8,50 zł za 1m³

 • za część niezamieszkałą, na której prowadzone są usługi hotelarskie:

średnie miesięczne zużycie wody w 2021 r. x 10,00 zł za 1m³

Obowiązek złożenia deklaracji mają:

 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zamieszkałych
 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska, przy czym opłatę w takim wypadku ustala się dla części zamieszkałych
 • właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których prowadzone są  usługi hotelarskie
 • zarządcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot w przypadku budynków wielolokalowych.

Deklaracji nie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Deklarację można złożyć w następujący sposób: osobiście w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30 za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.kamienpomorski.pl (zakładka „gospodarowanie odpadami”) lub odebrać w Urzędzie Miejskim ul. Stary Rynek 1 w Kamieniu Pomorskim  w Biurze Obsługi Interesanta.

Zużycie wody ustalane jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim.

 • W przypadku braku wodomierza oraz braku przyłącza do sieci wodociągowej ustala się opłatę miesięczną ryczałtową równą zużyciu:
 • 3 m³ wody na 1 mieszkańca, dla nieruchomość zamieszkałych,
 • 0,5 m³ wody na 1 miejsce noclegowe w część niezamieszkałej, w przypadku prowadzenia usług hotelarskich.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowe indywidualne rachunki bankowe, które zostaną podane przy składaniu deklaracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl w odnośniku Gospodarowanie odpadami, telefonicznie pod nr tel. 91 38 21 142 wew. 980 lub wysyłając e-mail na adres: m.malysza@kamienpomorski.pl , bądź m.smoczyk@kamienpomorski.pl.