W Lubinie powstanie otwarty teren rekreacyjny. Fundusze Unii Europejskiej dedykowane obszarom wiejskim trafiły do Gminy Międzyzdroje za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”. Roboty budowlane mają zakończyć się do maja 2023 roku.

Umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Międzyzdroje parafowali burmistrz Mateusz Bobek oraz marszałek Olgierd Kustosz. Władze samorządowe nadmorskiego kurortu zaplanowały budowę otwartego terenu rekreacyjnego w Lubinie. Będzie to miejsce z parkingiem, chodnikami, ławkami solarnymi, pawilonem WC oraz ławkami solarnymi. Roboty budowlane mają zakończyć się do maja 2023 roku. Ich całkowity koszt całkowi wyniesie ponad 380 tys. zł. Samorząd województwa dołoży z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 blisko 130 tys. zł.