„Cyfryzacja Katedry Kamieńskiej – 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim” była motywem przewodnim konferencji zorganizowanej w Kamieniu Pomorskim. Referaty wygłoszone zostały w przestrzeni XII-wiecznej katedry oraz w dawnym dworze von Kleista.

Było znaczeniu cyfryzacji w ochronie zabytków sakralnych w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich, o którym mówił ks. Dziekan kan. mgr Dariusz Żarkowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Ottona, konkatedrze w Kamieniu Pomorskim – … i wirtualnym okiem arch. Krzysztofa Tymbarskiego, kustosz Biura Dokumentacji Zabytków. Swój wykład miał także archeolog Grzegorz Kurka. Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej mówił o znaczeniu cyfryzacji w ochronie dziedzictwa narodowego, w tym stanowiącego eksponaty muzealne oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach archeologicznych na obszarze woj. zachodniopomorskiego.

Mówiono o praktycznym zastosowaniu nowoczesnych metod cyfryzacji w projektach konserwatorskich dla obiektów historycznych i zabytkowych (arch. Aleksander Pukalski) oraz problemach cyfryzacji zabytkowych obiektów architektonicznych na obszarze woj. zachodniopomorskiego (dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”)

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 roku. Za realizację projektu odpowiadało Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, instytucja kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast partnerami byli Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, Muzeum Archidiecezjalne w Szczecinie filia w Kamieniu Pomorskim, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego – Gorzów Wlkp.