Park Miejski im. Papieża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorski przejdzie kompleksową przebudowę. Dzięki modernizacji będzie to miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców i kuracjuszy. Do rewitalizacji dołoży Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Umowę dofinansowania inwestycji podpisali w Szczecinie w czwartek, 12 lipca 2018 roku, marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa  i burmistrz Stanisław Kuryłło. Towarzyszył im radny województwa Artur Łącki.

Park zarówno zostanie zrewitalizowany, jak i przystosowany celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymienione zostaną głównie chodniki, uporządkowana i zagospodarowana zostanie zieleń, a także powstaną nowe alejki z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnych. To jeden z dwóch elementów projektu, bowiem Gmina kamień Pomorski utworzy także centrum ochrony różnorodności biologicznej w obrębie istniejącej już i będącej w realizacji ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie. Kamieński obiekt oraz unikalna ścieżka ekologiczna w miejscowości Wrzosowo nazywana „Aleją Kalinową”, będą stanowiły szlak przyrodniczo–dydaktyczny.

– Ta rewitalizacja zdecydowanie związana jest z walorami uzdrowiskowymi i przyrodniczymi miasta.. Na początku lutego 2018 roku jako Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznaliśmy dla tego typu inwestycji wsparcie na poziomie 12 mln zł. Otrzymały je trzy podmiotów, których zadania przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz zdobyły największą liczbę punktów kwalifikującą przedsięwzięcia do dofinansowania. Jednak, ze względu na spore zainteresowanie konkursem, różnorodność projektów oraz fakt, że liście projektów znajdują się także inne podmioty, które otrzymały pozytywna ocenę, lecz wyczerpała się alokacja funduszy, Urząd Marszałkowski zdecydował o jej zwiększeniu o kwotę prawie kolejnych 12 mln zł. Oznaczało to poszerzenie listy beneficjentów o dodatkowe projekty, m.in. Kamienia Pomorskiego – zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Z nowej infrastruktury mieszkańcy, turyści czy kuracjusze będą mogli skorzystać jesienią bieżącego roku. Koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie Marszałka Województwa wyniesie ponad 1,8 mln zł.

– Inwestycja pozwoli na przywrócenie Parkowi dawnej świetności. A to przecież miejsce wyjątkowe, o malowniczym krajobrazie, położone w najwyższym punkcie miasta, z piękna historią i zabytkami.. Rewitalizacja wzbogaci również ofertę uzdrowiskową i turystyczna Kamienia Pomorskiego – podkreślił burmistrz Stanisław Kuryłło.

Projekt będzie realizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”.