W niedzielę 7 października 2018 r. na mszy świętej w Stuchowie świętowano jubileusz 25-lecia powstania Parafii pw. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.

Ten rok jest szczególny ze względu na 25-lecie istnienia naszej parafii. Ten skromny jubileusz skłania nas do wdzięczności Panu Bogu za łaski, które udziela wszystkim mieszkańcom wspólnoty parafialnej za przyczyną Apostołki Miłosierdzia Bożego.

Niedzielną mszę odpustowo-jubileuszową poprowadził pierwszy proboszcz parafii ks. Kanonik Adam Komisarczyk w koncelebrze z kapłanami: Janem Mielimączką ze Szczecina, Leszkiem Tokarzewskim z Kamienia Pomorskiego i obecnym proboszczem parafii Pawłem Janem Obręczarkiem. W czasie homilii ks. proboszcz przybliżył postać świętej patronki i jej misję powierzoną przez samego Chrystusa.

Każdy uczestnik uroczystszej mszy odpustowo-jubileuszowej otrzymał okolicznościową pamiątkę. Po mszy św. ks. proboszcz wraz z Radą Parafialną zaprosił wszystkich uczestników na festyn zorganizowany w ogrodzie parafialnym.

Ks. Proboszcz Paweł Jan Obręczarek składa podziękowania za pomoc w organizacji odpustu i jubileuszu Wójtowi Gminy Krzysztofowi Atrasowi, Radzie Parafialnej, druhom OSP Stuchowo oraz mieszkańcom parafii.

Krótka historia parafii w Stuchowie

Dnia 17.10.1993 r. misję utworzenia parafii w Stuchowie Ks. Arcybiskup Marian Przykucki powierzył Ks. Adamowi Komisarczykowi. Następnym włodarzem parafii był ks. Jan Uzdowski, który funkcję tę pełnił od 15.10.1998 do 25.08.2004 r. Kolejnym proboszczem młodej wspólnoty parafialnej w Stuchowie został ks. Ireneusz Starachowski. Pastrzem parafii był 2 i pół roku do swojej śmierci w styczniu 2007 r. W czasie choroby do pomocy ks. Ireneuszowi skierowano ks. Mariusza Matuszaka, który pełnił funkcję administratora parafii, a następnie proboszcza do 2015 r. 24 stycznia 2015 r. funkcję administrowania parafią w Stuchowie przejął ks. Paweł Jan Obręczarek, który od 1.08.2017 r. został V proboszczem stuchowskiej wspólnoty.

źródło: Parafia Rzymskokatolicka w Stuchowie