Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim, zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat do rozpoczęcia nauki muzyki i gry na wybranym instrumencie w kamieńskiej szkole muzycznej.