Policjanci w ramach promocji zawodu, przeprowadzili „otwarty dzień” w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Mundurowi gościli uczniów dwóch miejscowych szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. Dołączyły też dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stuchowie. Łącznie jednostkę odwiedziło tego dnia kilkudziesięciu uczniów.

Uczniowie zwiedzając kamieńską komendę „od środka” zapoznali się z codzienną pracą policjantów. Funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez policjantów w czasie służby, w tym broń palną i sprzęt chroniący policjantów w trakcie zabezpieczania różnego rodzaju imprez, gdzie może zaistnieć konieczność zastosowania przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego.

O wyposażeniu technika kryminalistyki opowiedział Naczelnik Wydziału Kryminalnego, omówił także czym zajmuje się w codziennej służbie oraz przedstawił słuchaczom rodzaje śladów zbieranych na miejscach zdarzeń kryminalnych. Na terenie jednostki młodzież miała możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu, motocykli oraz quada.

Naczelnik Wydziału Prewencji omówił główne zadania, jakie wykonują funkcjonariusze różnych komórek, zarówno służb prewencyjnych, kryminalnych, wspomagających, jak i tych zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. W całość przedsięwzięcia zaangażowani byli także funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy w ciekawy i obrazowy sposób przedstawili specyfikę swojej służby. Mundurowi zachęcali zebranych do rozważenia rozpoczęcia kariery zawodowej w policyjnym mundurze po ukończeniu szkoły średniej.

O szczegółach dotyczących procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji opowiedziała uczniom policjantka zajmująca się profilaktyką, która przekazała niezbędne informacje związane z aktualnie prowadzonym naborem do Policji.

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej kamieńskiej Policji, a także w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Żwirki i Wigury 2.

sierż. Katarzyna Jasion