Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie rozpoczął realizacje projektu pn. „Otwieramy się na siebie”, dofinansowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. W poniedziałek (28.03) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące założeń programu, jego celów, realizacji oraz intensyfikacji współpracy z lokalną społecznością.

W poniedziałkowym działaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, grupy nieformalne, mieszkańcy repezentujący różne grupy wiekowe i społecznicy. Spotkanie miało przede wszystkim na celu przeanalizowanie potrzeb i potencjału kulturalnego społeczeństwa, ale także przedstawienie zasad udziału w konkursie inicjatyw lokalnych. Uczestnicy wymienili się poglądami na różnych płaszczyznach dotyczących kultury w naszej lokalnej społeczności. Koordynator projektu Maria Sztark – wprowadziła potencjalnych wnioskodawców w wymagania formalne składanych wniosków oraz przedstawiła inicjatywy z edycji projektu w Gminie Golczewo z 2016 r.

W najbliższym czasie będziemy przeprowadzać działania animacyjne w przestrzeniach wiejskich i w Golczewie, badając potrzeby i potencjał kulturowy naszych mieszkańców. Wyniki pozwolą na opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych w naszej gminie. W drugiej części projektu wspólnie z lokalnymi działaczami, grupami nieformalnymi będziemy realizować ich pomysły na inicjatyw lokalne.

Działanie pn. „Otwieramy się na siebie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. Gorąco zachęcamy do współpracy i liczymy na Państwa wsparcie.