Kolejny złożony przez Gminę Międzyzdroje wniosek w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znalazł się na liście z dofinansowaniem. Chodzi o 460 tys złotych na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza – ul. Zdrojowa 5 i Krótka 5 w Międzyzdrojach.

– Cieszy mnie fakt, że uzyskane dofinansowanie umożliwi wykonanie prac, które są konieczne ze względu na bardzo zły stan techniczny min. ciągów komunikacyjnych, schodów i wejścia do Kaplicy Stella Matutina od ul. Krótkiej. To też pozwoli na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych ciągów komunikacyjnych oraz poprawę wizerunkową przestrzeni publicznej Międzyzdrojówpodkreśla Burmistrz Mateusz Bobek.

Kompleks z Kaplicą Stella Matutina stanowi trwałe dziedzictwo historyczne i kulturowe na Pomorzu Zachodnim oraz unikatowy obiekt kultu religijnego na turystycznej mapie regionu.

– Pragnę przypomnieć, że w I edycji programu ochrony zabytków otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy naszych 3 zabytkach, w tym na: „Rewaloryzację budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach”, „Modernizację zabytkowego budynku Międzynarodowego Domu Kultury” oraz „Remont i renowację oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach” – wskazuje Mateusz Bobek podsumowując, iż na 4 zabytki łącznie Gmina Międzyzdroje dostała 4,4 mln złotych. Wszystko przy wkładzie własnym w wysokości 109 tys złotych.