Czwartek, 6 czerwca, jest ostatnim dniem, w którym można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmienić miejsce głosowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę.

Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wyborca w dowolnie wybranym urzędzie gminy może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest na to czas do czwartku, 6 czerwca.

Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wyborca, któremu wydano takie zaświadczenie, zostanie wykreślony ze spisu w danej gminie.

PKW przypomina, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W takim wypadku, niezależnie od przyczyny, nie będzie można otrzymać kolejnego zaświadczenia ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

O takie zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą. Wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do 6 czerwca.