W miniony piątek w Wolinie odbyła się ostatnia planowana sesja rady miejskiej, w trwającej kadencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Rybakowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. Na wstępie głos zabrał Zastępca Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża dziękując Burmistrzowi Wolina Eugeniuszowi Jasiewiczowi za owocną i pełną dobrych wzorców współpracę oraz przychylność okazywaną żołnierzom 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego. Dodał, że wypracowane między nimi relacje wpisały w krajobraz lokalny pozytywny wizerunek żołnierza Wojska Polskiego, pozwalając towarzyszyć lokalnej społeczności podczas współorganizowanych przedsięwzięć. Nadając tym słowom szczególną wartość, na wniosek Komisji ds. nadawania odznaki pamiątkowej nadał Burmistrzowi Wolina Odznakę Pamiątkową 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Następnie Burmistrz Wolina podziękował radnym Rady Miejskiej w Wolinie za owocną współpracę w obecnej kadencji oraz wspólnie podejmowane inicjatywy. Podczas sesji, radni zapoznali się z informacją o zadaniach wykonanych w okresie międzysesyjnym oraz dokonali analizy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2017/2018. W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Posiedzenie ostatniej w VII kadencji sesji Rady Miejskiej zamknął Przewodniczący Rady dziękując za współpracę burmistrzom, radnym oraz sołtysom w okresie minionych czterech lat. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

źródło:
UM w Wolinie