Na Stadionie Miejskim im. Stanisława Kowalskiego w Golczewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Udział w nich wzięły 23 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych są ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński. Głos zabrał także Prezes OSP Golczewo Andrzej Radecki oraz zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Jarosław Rzepa, Starosta Powiatu Kamieńskiego Józef Malec.

Przed rywalizacją w zawodach po raz drugi w historii zawodów przyznano statuetki „Golczewskie Floriany” za długoletnią działalność dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz za wieloletnią pracę i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu strażackim. W pierwszej kategorii statuetki otrzymali druhowie: Edward Rybacki, Adolf Wosiakowski, Stanisław Jakubowski oraz Jan Pawełczyk, a w drugiej Anna Talar oraz Beata Piotrowska.

« z 92 »

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników odbyła się uroczystość wręczenia medali i pucharów. Zwycięską drużyną została OSP Kretlewo. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Końcowa klasyfikacja:

Seniorzy:
1. OSP Kretlewo – 111,00 s
2. OSP Kłęby – 118,00 s
3. OSP Golczewo – 121,0 s
4. OSP Mechowo – 129,0 s
5. OSP Kozielice – 133,0 s
6. OSP Wysoka Kamieńska – 149,0 s

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
OSP Kretlewo– 149,0 s (drużyna otrzymała także Puchar Starosty Powiatu Kamieńskiego)
OSP Mechowo – 157,0 s
OSP Kłęby – 173,0 s

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Chłopcy starsi:
1. OSP Kłęby – 135,00 s
Dziewczęta starsze:
1. OSP Wysoka Kamieńska – 138,0 s.
Chłopcy młodsi:
1. OSP Wysoka Kamieńska – 125,0 s
2. OSP Golczewo – 133,0 s.
3. ex aequo – OSP Kłęby i OSP Kretlewo 143,0 s
Dziewczęta młodsze:
1. OSP Kretlewo – 109,0 s
2. OSP Golczewo – 123,0 s
Żuczki:
OSP Kłęby, OSP Kretlewo, OSP Mechowo, OSP Kozielice, OSP Golczewo – 198,00 s