W sobotę, 14 maja 2022 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, na Stadionie Miejskim im. Stanisława Kowalskiego w Golczewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Udział w nich wzięło 21 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych są ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Przed rywalizacją w zawodach wręczono druhnom i druhom odznaczenia. W tym roku po raz pierwszy przyznano statuetki „Golczewskie Floriany” za długoletnią działalność dla Ochotnicych Straży Pożarnych. Pierwszymi nagodzonymi zostali druhowie: Stanisław Szymanek, Michał Opowicz, Eugeniusz Plumbaum, Jerzy Witczak, Henryk Pakuła, Marian Włodarczyk, Jan Seroka, Stanisław Stanke oraz Jan Ryczko.

Każde zawody strażackie są znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu, czego dowodem jest liczny udział młodzieżowych drużyn pożarniczych. Podczas zawodów odbył się kiermasz ciast i słodkości dla Michała z Golczewa chorego na struniaka, zebrano 12 335,39 zł.

– Gminne Zawody Sportowo – Pożarniczej to wspaniała tradycja i piękne oblicze Gminy Golczewo. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego wydarzenia. Gratuluję zawodnikom i opiekunom – wszyscy jesteście zwycięzcami. – powiedział na zakończenie zawodów Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników odbyła się uroczystość wręczenia medali i pucharów. Zwycięską drużyną została OSP Kretlewo.

Końcowa klasyfikacja:

Seniorzy:
1. OSP Kretlewo – 111,16 s
2. OSP Mechowo – 130,11 s
3. OSP Kłęby – 130,34 s
4. OSP Kozielice – 132,27 s
5. OSP Golczewo – 151,44 s

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
OSP Mechowo – 162,87 s
OSP Kretlewo – 164,37 s
OSP Kłęby – 166,45 s

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Dziewczęta młodsze:
1. OSP Kretlewo – 113,34 s
2. OSP Wysoka Kamieńska – 118,91 s
3. OSP Golczewo – 130,16 s

Chłopcy młodsi:
OSP Kłęby – 115,50 s
OSP Wysoka Kamieńska – 130,52 s
OSP Kozielice – 158,42 s

Żuczki:
OSP Kłęby, OSP Kretlewo, OSP Mechowo, OSP Kozielice, OSP Golczewo – 80,00 s

Oldboje:
OSP Wysoka Kamieńska – 121,13 s
OSP Golczewo – 133,54 s

Pokazowo:
OSP Ościęcin – 113,65 s
Drużyna Samorządowców – 153,00 s

Źródło: UM Golczewo