23 kompleksy sportowe z Województwa Zachodniopomorskiego otrzymały dofinansowanie, w tym Boisko Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. 55 tys. złotych ma posłużyć na remont – odświeżenie obiektu oraz orlik w Wolinie.

Program stworzono, by poprawić stan techniczny wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych rozwijających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży poprzez: naprawę/wymianę nawierzchni boisk sportowych, modernizację oświetlenia, modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwytami, modernizację istniejącego lub budowę nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Dofinansowaniem został objęty także Kompleks Boisk Sportowych Orlik w Wolinie Gmina Wolin – 71.138,21 złotych.