7 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. OTWP ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Dzieci i młodzież wykazały się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem OTWP na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Kamieniu Pomorski wraz z Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Eliminacje gminne (część pisemna i ustna) odbyły się w trzech  grupach wiekowych, reprezentowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.

Wyniki eliminacji:

I grupa
I miejsce – LENA BIELAWSKA
II miejsce – OLIWIA UJAZDA
III miejsce – DOMINIKA BIELAWSKA

II grupa
I miejsce – MICHAŁ MIŚKO
II miejsce – ZUZANNA WAWRZYNIAK
III miejsce – WIKTORIA KOWALSKA

III grupa
I miejsce – KACPER KONONIUK
II miejsce – DOMINIKA RACZYŃSKA
III miejsce – WERONIKA BŁĘDOWSKA

Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, a także awans do eliminacji powiatowych. Wszystkim uczestnikom turnieju i opiekunom przygotowującym dzieci i młodzież do eliminacji składamy serdeczne gratulacje i podziękowania. 

Jednocześnie informujemy, że eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się  22 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim (godzina 10:00).