Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach ogłosił przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Całkowita wartość projektu wyniesie 62,9 mln zł z czego 32,6 mln zł zostanie dofinansowane ze środków unijnych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 i obejmie m.in.: modernizację oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 7,56 km.

Dzięki tym działaniom 1515 nowych użytkowników zostanie przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnia zostanie dostosowana do stale rosnącej liczby użytkowników poprzez inwestycję w obiekty zwiększające jej wydajność oraz wybudowanie obiektów umożliwiających zgodnie z wymaganiami- gospodarowaniem osadami pościekowymi.

Poprzez nowelizację projektu zostaną osiągnięte wymagania wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej 9/271/EWG dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych. Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową. W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny oraz osadowy. Przebudowa potrwa do 31 grudnia 2020 roku.