Smutna wiadomość dotarła do naszej redakcji. Nie żyje Jerzy Bogdanowicz, dobrze znany mieszkańcom Kamienia Pomorskiego emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego kamieńskich szkół, zasłużony działacz kultury fizycznej Ziemi Kamieńskiej oraz przyjaciel i darczyńca Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Jerzy Bogdanowicz urodził się 16 września 1935 roku w Łukowie, województwie lubelskim. Jako dwunastoletni chłopiec 15 listopada 1947 roku przybył do Kamienia Pomorskiego. Był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Pobożnego w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 1958 r. w Kamieniu rozpoczął pracę nauczyciela wychowania fizycznego. Uczył w kamieńskich szkołach, w tym m.in. w Państwowym Liceum Pedagogicznym oraz Liceum Ogólnokształcącym, w którym pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1991 r. Całe swoje życie zawodowe związany był z kamieńskim sportem. Był instruktorem koszykówki w Klubie Sportowym „Gryf”, instruktorem metodycznym wychowania fizycznego na powiat kamieński oraz wizytatorem ds. sportu w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Jako długoletni sekretarz Szkolnego Związku Sportowego organizował życie sportowe kamieńskiej oświaty. W 2007 r. otrzymał Złotą Wstęgę Ziemi Kamieńskiej za całokształt działalności na rzecz wychowania fizycznego w Kamieniu Pomorskim.

Razem ze zmarłą żoną Zofią, również nauczycielką wuefu, tworzyli zapamiętane przez pokolenia uczniów kamieńskiej „jedynki” i „ogólniaka” małżeństwo „Pani i Pana od gimnastyki”.