Wykonując zalecenie Ministra Środowiska, w zakresie zorganizowania polowań wielkoobszarowych zbiorowych na dziki, Zarząd Koła Łowieckiego „Żubr” w Kamieniu Pomorskim poinformował, iż w obwodzie nr 36 w sobotę (19.01) w godzinach 9 – 16 zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe. 

Polowanie zostanie przeprowadzone na terenie Gmin Kamień Pomorski, Golczewo i Świerzno w obrębie miejscowości Rzewnowo – Golczewo – Stuchowo – Mokrawica.