Choć po ostatnich wyborach samorządowych odsunął się od lokalnej polityki, to jego osoba będzie zawsze kojarzona z Gminą Golczewo. Odszedł Andrzej Danieluk, który w latach 2006 – 2018 nieprzerwanie pełnił funkcję Burmistrza Golczewa.

Andrzej Danieluk urodził się w 1959 roku. Ukończył studia na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz studium podyplomowe rachunkowość i finanse, Master of Business Administration, studium doradztwa podatkowego. Przed objęciem Urzędu Burmistrz prowadził także własną firmę – kancelarię podatkową.

Nieprzerwanie od 2006 do 2018 roku pełnił funkcję Burmistrza Golczewa. Andrzej Danieluk miał 61 lat.