Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie informuje, iż od wtorku, 6 czerwca przestaje obowiązywać zakaz wykonywania rybołówstwa na obszarach zaznaczonych na załączonej mapie na zielono. Od tego dnia zakaz wykonywania rybołówstwa będzie obowiązywał tylko na stałych obszarach.