Inspirując się ogólnopolskim konkursem „Szkoła młodych patriotów”, uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych,  w Dziwnowie, opracowali kodeks postaw patriotycznych. Najpierw wykonali to zadanie samodzielnie w domu, a następnie wspólnie w klasie, sporządzili jeden kodeks dla wszystkich uczniów. Umiejętność świadomego tworzenia kodeksu, w oparciu o pojęcia: patriotyzm, ojczyzna, szacunek, jest świadectwem  dużej świadomości własnej tożsamości narodowej, przynależności do kraju, a w konsekwencji praw i obowiązków wynikających z bycia Polakiem.

Następnym etapem badania poziomu patriotyzmu, wśród młodzieży, będzie przeprowadzenie specjalnie przygotowanych ankiet, mających na celu uzyskanie odpowiedzi, na kilka ważnych pytań dotyczących patriotyzmu wśród młodych ludzi.

Są to działania istotne w procesie świadomego oddziaływania na uczniów, w tym przypadku, w zakresie patriotyzmu.

Renata Włodarczyk