Mniej ruchu na przerwach, brak gier kontaktowych na zajęciach z WF-u oraz zachęcanie do wzięcia udziału w akcji szczepień. Ten rok szkolny będzie inny niż wszystkie. Co dokładnie się zmieni? Resorty edukacji i zdrowia wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydały szczegółową instrukcję.

Nowy rok szkolny i powrót do placówek stacjonarnych to dla uczniów duży krok w stronę normalności. Nim to jednak nastąpi MEiN, MZ i GIS opublikowały szereg uwag odnośnie tego, co czeka uczniów w najbliższych miesiącach. Do szkoły mogą bowiem uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Ponadto zdrowe dzieci muszą być wyposażone w maseczki ochronne.

Resort edukacji postawił także nacisk na ograniczanie kontaktu między klasami. Tym samym program zajęć dla uczniów w każdej szkole ma zostać przygotowany indywidualne w taki sposób, aby zmniejszyć liczbę zmienianych pomieszczeń w ciągu dnia. Na tym jednak nie koniec. Zmiany obejmą również powierzchnie użytkowe w klasach. Te mają być dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub myte detergentem po każdej grupie uczniów. Klasy mają być także wietrzone przed, po i trakcie zajęć oraz przerw.

Natomiast w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu społecznego (minimum ok. 1,5 m) uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek. „Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych” – czytamy w zaleceniach MEiN. Tym samym najmłodsi mogą zapomnieć o grze w piłkę nożną czy koszykówkę podczas zajęć.

Dodatkowo resort zachęca do korzystania z boiska szkolnego oraz przebywania na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Jednym z kluczowych elementów programu „Bezpiecznego powrotu do szkół” jest stworzenie punktów szczepień w placówkach szkolnych. Harmonogram szczepień na nowy rok szkolny dzieli się na trzy części:

  • I tydzień września (1 – 5 września) – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6 – 12 września) – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13 – 19 września) – tydzień szczepień.

Inicjatywa wymaga jednak wcześniejszej konsultacji z rodzicami. Resort edukacji postanowiły tym samym wprowadzić tzw. tydzień informacyjny, w trakcie którego przeprowadzone zostaną lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami. W kolejnym tygodniu od uczniów będą zbierane zgody od rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci powyżej 12 r.ż.