Sprawy związane z nieruchomościami, zespołem do zaopiniowania nowych ławników, nadania statutowi nowej instytucji Gminnemu Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz zmiany w budżecie to najważniejsze punkty obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.