Gmina Dziwnów zaprasza wszystkie zainteresowane osoby prowadzące działalność gospodarczą (na terenie Gminy Dziwnów), do zgłaszania chęci udziału w projekcie pod nazwą ,,Dziwnów4fun”.

„Dziwnów4fun” jest aplikacją mobilną, wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną, stworzoną specjalnie dla Gminy Dziwnów. Zawiera 10 gier i zadań zręcznościowych, których wykonanie wiąże się ze znalezieniem na terenie miasta Dziwnów punktów, powiązanych z historią i walorami Gminy. Użytkownikami aplikacji mogą być zarówno mieszkańcy Gminy jak i odwiedzający Gminę turyści. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich zadań, użytkownik otrzyma kod promocyjny uprawniający do otrzymania rabatu w punktach handlowych i usługowych objętych promocją.

Udział w projekcie będzie polegał na udzieleniu w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, rabatu na oferowane w ramach działalności produkty i usługi. Udział w projekcie zapewni również promocję punktów obecnych w tym programie, poprzez umieszczenie na stronie dedykowanej aplikacji Dziwnów4fun, listy punktów objętych promocją, oznakowanie graficzne lokalu oraz zapewnienie materiałów promocyjnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 913275184. Zapytania dotyczące Projektu prosimy kierować na adres e-mail: pfp@dziwnow.pl

Krzysztof Zawiliński