O dotacjach w Golczewie – dotacje dla NGO, rozwój sektora przedsiębiorstw, instrumenty finansowe Unii Europejskiej – już 07 maja 2019 r zapraszamy na indywidualne bezpłatne konsultacje w Golczewie. Zapraszamy przedsiębiorców, stowarzyszenia, osoby poszukujące środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w najbliższy wtorek tj. 7 maja 2019 roku od godziny 10.00 do 13.00 czekać będą na Państwa specjaliści  Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W ramach bezpłatnych usług konsultacyjnych uzyskać można informacje na temat:

– możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój turystyki w oparciu o konkurs RPO WZ dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.  

– możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe;

– możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, termomodernizację itp.

– procedur pozyskiwania środków;

-sporządzania dokumentacji aplikacyjnej ;

-realizacji i rozliczania projektów.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo. Stały dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Najbliższy dyżur już 7 maja 2019, w godzinach 10.o0 – 13.00.