Naczelny Sąd Administracyjny podzielił wątpliwości Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie naruszenia ustawy antykorupcyjnej przez międzyzdrojską radną Katarzynę Natkańską. W efekcie wybrana z jesienią 2014 roku z list Inicjatywy Gospodarczej radna straciła mandat. Międzyzdrojska Rada Miejska obecnej kadencji, dokończy swoją pracę w czternastoosobowym składzie.

Sprawa dotyczy wydarzeń z początku 2016 roku. Wtedy to w ocenie Wojewody, radna Rady Miejskiej w Międzyzdrojach będąca pełnomocnikiem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” zawarła umowy ubezpieczenia firm, których jest pełnomocnikiem z wykorzystaniem mienia gminnego.

– Zawierając w imieniu tychże podmiotów z Gminą Międzyzdroje umowy ubezpieczeń na podstawie ww. pełnomocnictw, jest jednocześnie pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskała mandat. W konsekwencji tego, w dniu 8 stycznia 2016 r., tj. w dniu zawarcia z Gminą Międzyzdroje ww. umów ubezpieczenia wygasł Jej mandat radnej z mocy prawa – naruszony został zakaz łączenia funkcji radnej z funkcją pełnomocnika w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy – doprecyzowywał rzecznik Wojewody.