Rada Miejska w Międzyzdrojach pozytywnie oceniła ubiegłoroczne wykonanie budżetu przez Burmistrza Międzyzdrojów. Dla Leszka Dorosza, to ostatnia tego typu sesja. Samorządowiec nie zdecydował się na startowanie w jesiennych wyborach samorządowych.

Dochody gminy za rok 2017 wyniosły 53 mln złotych, to 103% założonych w planie dochodów. Jak podkreślił Burmistrz Leszek Dorosz, jest to najwyższy wynik jak do tej pory międzyzdrojskiego samorządu. 11 mln złotych wyniosły dochody z tytułu dzierżaw, sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń. Wydatki 50 mln czyli 83% założeń planu.

W ub. roku. międzyzdrojski samorząd realizował, przygotowywał dokumentację 40 inwestycji. Kupiono samochód dla policji, ochotniczej straży pożarnej. Zainwestowano także w doposażenie ochotników. Za absolutorium dla Burmistrza głosowało 11 radnych, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Film z sesji:
Nasze Miasto Międzyzdroje