Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, którego nauczanie zapowiedział minister edukacji Przemysław Czarnek. Ma objąć okres od II poł. XX w. do pierwszych dekad XXI w. Szczegóły są dopracowywane – powiedział szef MEiN podczas konferencji prasowej.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, którego uczniowie mają być nauczani od pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o tym w wywiadzie w tygodniku „Sieci”.

„Zapowiadał to hasłowo prezes Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Polskiego Ładu. Niezbędna jest nam nauka historii prowadzona w nowoczesny sposób, podzielona na historię Polski i historię powszechną. Wierzę, że to będzie HiT nie tylko z nazwy” – powiedział tygodnikowi. Ujawnił, że nauczyciele historii będą mieli do dyspozycji nowy podręcznik.